همکاری با اسمارت پاب

ما با یکپارچه سازی توانمندی های افراد و حمایت از آن بستر رشد و شکوفایی را فراهم می آوریم. لذا از شما فرهیختگان گرامی درخواست می گردد در صورتی که دارای سابقه کار و یا استعداد در هریک از زمینه های زیر هستید جهت مشارکت در تولید کتاب با ما در ارتباط باشید.